Qui som?

El Centre Excursionista de Masdenverge es constitueix amb l'ambició d'oferir una plataforma per donar cabuda, dins del nostre poble, a l'interès creixent pel món de l'excursionisme i els esports d'aventura en general. El nostre objectiu principal és, d'aquesta manera, ser l'instrument per desenvolupar tot un seguit d'activitats relacionades amb el medi natural, fomentant el coneixement del nostre entorn a través de diferents modalitats esportives i coordinant les accions necessàries per dur-les a terme.

Això ho farem sempre amb respecte pel medi ambient i, en conseqüència, buscant l'equilibri entre gaudi, seguretat i harmonia amb la natura.

Caminar per la muntanya, sortir amb bicicleta, navegar amb piragüa, etc., seran activitats no només per omplir-nos de vida el cos i l'esperit, sinó també per donar a conèixer la importància de conservar, per a les pròximes generacions, el tresor natural que hem rebut en herència.